Podmínky čištění a reklamační řád

Podmínky užití služeb online čistírny:

1) Čas odvozu a dovozu zakázky je pouze orientační. Vyhrazujeme si plus mínus hodinu k času odvozu i dovozu.

2) Mezi standardní zakázky patří věci na chemické čištění. Ostatní oděvy čistíme do 3 dnů nejpozději.  Služby spojené s koberci a kůžemi provádíme do 14 dnů.

Důležitá upozornění tykající čištění koberců

 

Vznik těchto vad nelze jakkoli ovlivnit technologickým postupem čištění. Záleží pouze na kvalitě daného výrobku a výši jeho opotřebení.

 1. Po odstranění nečistot z koberce může dojít k vystoupení starých skvrn z koberce např: od kávy, vína, jiná tekutina atd. Tyto skvrny v některých případech nemusí jíž při přejímce vidět.
 2. Nečištěné staré skvrny působením vnějších vlivů jako jsou např. UV záření, vlhko se do materiálu zafixují a stávají se její součásti a nelze již odstranit. Agresivní skvrny nelze taktéž odstranit.
 3. U zatuchlých koberců se může zápach po čištění ještě zvýraznit
 4. Zvířecí srst od zvířat, vlasy nelze zcela z koberce odstranit, jelikož chlupy nelze čištěním rozpustit. Zbavení srsti je prováděno ručně po čištění.
 5. Opotřebená místa v prošlapaných místech, se mohou po čištění zvýraznit, čištěním nelze renovovat do stavu nového, to se týká také vybledlých barev.
 6. Lepené části koberce se mohou po čištění odlepovat nebo vlnit, záleží pouze na kvalitě použitých materiálu. Platí pro koberce značky UVA, IKEA. Značný vliv má také výše opotřebení koberce.
 7. Nezakončené vlákno se může po čištění rozplétat, třepit / převážně u vlny, nebo koberce z dlouhým chlupem /, značný vliv má také opotřebení při běžném užívání. Tyto vady se po čištění projeví a zvýrazní.
 8. Lepidlo z lepených koberců může praskat, lámat se odlupovat se., drolit.
 9. U lepených koberců může docházet k odlepování lepidla od podkladní vrstvy
 10. Nemusí dojít vždy k odstranění všech nečistot, převážně pokud je koberec značně znečištěn a nepravidelně čištěn.
 11. Koberec napadený moly, exkrementy, plísní se v místě napadení může rozpadat.
 12. Poškozené koberce nelze renovovat do stavu nového.
 13. U řezaných koberců hrozí při čištění  třepení a trhání. Přebíráno pouze na zodpovědnost zákazníka, nelze ovlivnit čištěním.
 14. Některé bavlněné koberce mohou zapouštět barvu, nelze jakkoli ovlivnit, nedostatečně zafixovaná barva v koberci výrobcem.
 15. Třásně koberce nerozčesáváme a po čištění mohou být do sebe zamotány.
 16. Změna odstínu barvy může být také způsobena UV zářením, materiál ztrácí původní barvu, získává jiný odstín, po odstranění nečistot se vada zvýrazní / nestálost vybarvení /.
 17. Čištěním koberce nelze docílit renovaci do nového stavu, převážně pak u koberců značně opotřebených a starých.
 18. Přepravní folii, do které je koberec zabalen slouží pouze k přepravě, neskladujte dlouhou dobu v ochranné folii, může dojít k zapaření koberce.
 19. Koberec po vyzvednutí a přinesení domů okamžitě rozbalte.
 20. Veškeré pachy nemusí být vždy odstraněny
 21. Některé druhy materiálu se mohou lámat a vlnit

Podmínky a pravidla čištění

 1. Čistírna přijímá na chemické čištění výhradně oděv s označením P nebo A. Oděv, který toto označení nemá, přijímáme jen na zodpovědnost klienta.
 2. Platba za službu je hrazena předem. Výše platby za jednotlivé druhy oděvů je uvedená v ceníku.
 3. Paragon je jediným dokladem k vydání oděvu.
 4. Na zodpovědnost klienta čistíme oděvy s aplikací z jelenice, umělé kůže, kožené oděvy z jelenice, péřové bundy, kravaty, kožichy přírodní a umělé.
 5. Čistírna nezodpovídá za škody na knoflících, vycpávkách, zipech, plisování, gumových součástech a nápisech, které by vznikly při čištění, zaviněné nesprávným, resp. Nedostatečným označením ze strany výrobce.
 6. Čistírna nezodpovídá za úplné odstranění skvrn po jednorázovém čištění, především když skvrny byly staré nebo už předtím prané.
 7. Kvalitu vykonané práce je nutno zkontrolovat při vyzvednutí oděvu.
 8. V případě nevyzvednutí oděvu do 7 dnů se vybírá poplatek za skladování ve výši vykonané služby za každý započatý týden. Po uplynutí 6 měsíců se oděv likviduje.
 9. Čistírna může odmítnout vykonání služby.

 Chemické čištění oděvů z kůží a kožešin

Vážený zákazníku,

upozorňujeme Vás zdvořile, že při čištění Vašeho oděvu z kůže nebo kožešiny nemůžeme, i přes veškerou odbornou péči a technologické zajištění zpracování Vaší zakázky, vyloučit vznik nebo zvýraznění některých z níže uvedených přirozených projevů kůže nebo kožešiny, skrytých vad a poškození, která mohou vzniknout a projevit se na Vaší zakázce následujícím způsobem:

 1. Čištěním může dojít k částečnému sražení rozměrů oděvu až o cca 5 – 7 %, event. k částečnému ztuhnutí (nelze odstranit).
 2. Silně znečištěná exponovaná místa (límec, manžety, kapsy, knoflíkové dírky atd.) nelze dokonale uvést do původního stavu a mohou zároveň i výrazně zesvětlat.
 3. Oleštěná a silně znečištěná místa u semišů (zejména zlomy a ohyby) nelze zcela vyčistit a barevně renovovat.
 4. Vyniknou přirozené vady kůže například: jizvy, štípance, bradavice, šlehance, atd.
 5. Poškození povrchu kůže nošením (poškrábání, odření, potrhané stehy) nelze dokonale odstranit ani dobarvit.
 6. Tenké méně kvalitní kůže nebo kůže z malých zvířat se mohou v místě prošití švu trhat (tzv. perforace kůže)
 7. Některé skvrny (zejména starého data) nelze zcela dokonale odstranit.
 8. U lepených dílů může dojít při čištění k prosáknutí lepidla na povrch kůže (tmavé a zatuhlé skvrny nelze odstranit)
 9. Místa opravovaná lepením na rubu kůže (po roztržení, rozříznutí…) se mohou znovu rozlepit.
 10. Jednotlivé díly oděvu (ozdoby) z koženky mohou čištěním ztvrdnout, popraskat nebo se loupat.
 11. Silně znečištěnou podšívku nelze zcela chemicky vyčistit.
 12. Čištěním může dojít k částečnému nebo i výraznému odplavení (zesvětlání) výrobcem nedostatečně fixovaných barev, a to z celého povrchu oděvu nebo jeho částí.
 13. Pastelové barvy semišů časem šednou a tmavnou. Nelze zcela barevně oživit a renovovat.
 14. Působením UV – záření (slunce) dochází k „vyšisování“ barvy na exponovaných místech.
 15. Nedostatečně fixovaná barva může z kůže zapustit do podšívky (zejména bavlněné).
 16. Při dobarvování Vašeho oděvu může dojít k slabému zabarvení okrajů podšívky.
 17. U oděvu složeného z vícebarevných dílů může dojít k zapuštění barev do sousedících dílů.
 18. Při dobarvování nelze v některých případech zcela sjednotit původní odstín barvy oděvu.
 19. Bílý nebo světlý kožešinový vlas nošením a povětrnostními vlivy žloutne (nelze odstranit).
 20. Nedostatečným prvotním zpracování kůže nebo kožešin může dojít k loupání jejich jednotlivých vrstev (tzv. brichovatění).
 21. Napadením kůže nebo kožešiny parazity nebo plísní může dojít k jejímu rozpadání v místě napadení.

Za výše uvedené znaky, projevy, reakce a vady kůží a kožešin, které nastaly již před čištěním, tzn. Již za života zvířete, dále v procesu jejich základního zpracování, postupným nošením oděvu, a které se mohou negativně projevit až v průběhu samotného čištění oděvu, nemůže zpracovatel v souladu s § 637 a § 653 OZ převzít odpovědnost.

Zákazník svým podpisem na tomto formuláři nebo na Zakázkovém listě potvrzuje, že si je vědom a akceptuje obsah výše uvedeného „Upozornění – poučení pro zákazníka“.

Vážený zákazníku,

Vašemu oděvu z přírodní usně je věnována při čištění a doúpravách maximální péče a pozornost, o kterou se starají odborníci v tomto oboru.

Váš oděv je zpracováván na moderních čistírenských strojích a zařízeních, za použití nejkvalitnějších materiálů a přípravků z ČR a EU.

Váš oděv při procesu čištění a doúprav prochází následujícími fázemi:

 1. Odstraňování skvrn a nečistot před samotným procesem čištění.
 2. Chemické čištění v moderní čistírenské lince.
 3. Současné přímé dotukování („domaštění“) struktury usně v čistící lázni.
 4. Individuální posouzení a rozhodnutí o dalším postupu finální doúpravy Vašeho oděvu technikem výroby.
 5. Provedení všech potřebných úprav a doúprav povrchu usně, například
  1. Krycí barevné úpravy (hladké usně)
  2. Oživovací barevné emulze (semiš, nubuk, broušené a přírodní usně)
  3. Nanášení povrchových emulzí ke zpříjemnění omaku (stříkací boxy)
  4. Nanášení domašťovacích emulzí (stříkací boxy)
  5. Nanášení závěrečných emulzí s částečným vodoodpudivým efektem na povrch usně (stříkací boxy)
  6. Rozvlákňování („valchování“ usně s cílem dosáhnout její maximální měkkosti a vláčnosti
  7. Ruční žehlení podšívek a závěrečné kosmetické doúpravy oděvu včetně zabalení do LDPE folie
  8. Jiné odborné práce vedoucí k maximálnímu estetickému dojmu

Reklamační řád

Pro zabezpečení jednotného a správného postupu při vybavování reklamací vad služeb podle § 631 a násl. Občanského zákoníku a zákona číslo 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Pokud poskytnutá služba má vadu, spotřebitel má právo tuto vadu reklamovat. Postup reklamačního řízení upravuje tento reklamační řád.

Článek 1

Rozsah odpovědnosti provozovatele za vady poskytovaných služeb.

 1. Provozovatel čistírenských služeb (dále jen „provozovatel“) zodpovídá za to, že poskytnutá služba je provedena dle vzájemné dohody, má požadovanou jakost, je bez vad a odpovídá technickým předpisům.
 2. Provozovatel zodpovídá za vady, které má vykonaná služba při převzetí věcí spotřebitelem, stejně tak za vady, které se vyskytnou po převzetí věcí v záruční době. Provozovatel zodpovídá též za vady, kterých příčinou je vadnost věci, která má být předmětem služby nebo nevhodnost pokynu spotřebitele, pokud ho na vadnost věci nebo nevhodnost pokynu neupozorní.
 3. Vada musí mít svůj původ v dohodnutém plnění. Provozovatel nezodpovídá za vady věcí, kterých odstranění nebylo předmětem služby, ani za vady, které nevznikly v důsledku poskytnuté služby. Za vadu není možno považovat změnu věci, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení, nesprávného používání nesprávného zásahu.

Článek 2

Záruční doba je 24 měsíců. Záruční doba plyne od doby, určené na převzetí věci spotřebitelem, nejdříve však od doby, kdy provozovatel provedl službu.

Článek 3

Práva spotřebitele za zodpovědnosti za vady

 1. Pokud má poskytnutá služba vadu, kterou je možno odstranit, spotřebitel má právo na včasné, řádné a bezplatné odstranění vady. Pokud tuto vadu provozovatel neodstraní v době podle čl. 5 odst. 1 tohoto reklamačního řádu nebo pokud se vada vyskytne opět, má spotřebitel právo na zrušení dohody nebo na přiměřené snížení ceny služby.
 2. Pokud vadu není možno odstranit, má spotřebitel právo na zrušení dohody nebo na přímé snížení ceny služby.
 3. Již provedenou volbu je možno měnit jen dohodou smluvních stran.

Článek 4

Uplatnění práv ze zodpovědnosti za vady

 1. Spotřebitel je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu po tom, co měl možnost si věc prohlédnout.
 2. Pro účinné uplatnění práva ze zodpovědnosti za vadu spotřebitel musí vytknout konkrétní vadu a zároveň musí uvést, které zvolené právo z tohoto důvodu uplatňuje a to v záruční době a na určeném místě.
 3. Práva ze zodpovědnosti za vady zaniknou, pokud se uplatnily v záruční době. Pokud se vybaví reklamace odstraněním vady, čas od uplynutí práva až do okamžiku odstranění vady se do záruční doby nepočítá.
 4. Práva ze zodpovědnosti za vady se uplatňují v provozovně, která provedla službu nebo v jiné provozovně provozovatele, ve které je přijetí reklamace možné s ohledem na druh poskytovaných služeb.
 5. Poskytnutí služby prokazuje spotřebitel prodejním dokladem nebo prokazatelným způsobem.
 6. Spotřebitel je povinen se informovat o způsobu vybavení reklamace osobně v provozovně, která provedla službu v souladu s lhůtami, uvedenými v čl. 5 odst. 1 tohoto reklamačního řádu.

Článek 5

Reklamační řízení

 1. Provozovatel nebo zaměstnanec pověřený přijímáním reklamací je povinen reklamaci řádně prověřit, rozhodnout o ni ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace. Provozovatel nebo jim pověřený zaměstnanec, může se spotřebitelem dohodnout jinou dobu. Do této doby se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady. Vybavení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů.
 2. Provozovatel je povinen odstranit chybu bez zbytečného odkladu.
 3. Provozovatel nebo jeho zaměstnanec je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o reklamaci a o způsobu jeho vybavení, hlavně o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, o provedení opravy a o době jejího trvání a to i tehdy, pokud provozovatel reklamaci nevyhoví na místě a v celém rozsahu.
 4. Spotřebitel je povinen si vyzvednout věc nejpozději do 1 měsíce od uplynutí doby, kdy se oprava měla provést, a pokud byla provedena později, do 1 měsíce od oznámení o jejím provedení. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění. Poplatek za uskladnění je 30 Kč za den.

Článek 6

Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1.1.2015